Skolans bibliotek

På IES Enskede har vi ett fint fullt utrustat bibliotek med ett stort utbud av böcker, skönlitteratur, fackprosa, uppslagsböcker både på engelska och svenska. Vi har en bibliotekarie på heltid och biblioteket är öppet mellan 8.00 och 15.30 under skoldagar. Biblioteket har en fin plats för tyst läsning och studier.

Enskede Library