Vanliga frågor

Hur fungerar antagningsprocessen?

Hur fungerar antagningsprocessen?

Antagningsprocessen är utformad så att de som står i skolans elevkö antas rättvist och korrekt. Det finns två faktorer som vi går efter:

  • Kötid
  • Syskonförtur

När du har registrerat ditt barn i väntelistan får du en automatisk bekräftelse skickad till angiven e-mail adress. Kontakta skolan om du inte har fått någon bekräftelse.

En inbjudan till en Introduktionsdag för åk 4 skickas per post i november-december varje år till vårdnadshavare för elever i väntelistan.  Vi har begränsat antal platser till denna dag. Introduktionsdagen tar plats på en lördag i mitten av januari. Det är viktigt att både vårdnadshavare och elev deltar på introduktionsdagen. Ni  kan då som familj ta ett snabbt välgrundat beslut om ni blir erbjuden en plats. Deltagande på Introduktionsdagen garanterar inte en plats på skolan.

Efter Introduktionsdagen och när vi har försäkrat oss om att vi har en uppdaterad lista på de elever som är berättigade en plats skickas ett slutligt ansökningsformulär till vårdnadhavare. En formell ansökan för inskrivning görs och undertecknas  av vårdnadshavare. Ansökan är giltig först med rektors underskrift.

Statusuppdateringar till nuvarande ansökan i väntelistan görs först efter en skriftlig e-mailförfrågan från vårdnadshavare.

Under antagningsprocessen ges syskonförtur till elever med äldre syskon som redan går på skolan. Om ett syskon redan har gått ut åk 9 eller slutat innan det yngre syskonet börjar gäller inte syskonförtur.
 

Var kommer era elever ifrån och är det nödvändigt för mitt barn att kunna bra engelska redan när de börjar på IES?

Våra elever kommer från många olika ställen. Vissa har engelska som modersmål men de flesta är av svenskt ursprung och har gått den obligatoriska svenska skolan. Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss och har fått grundläggande kunskaper i engelska. Våra erfarna lärare är väl bekanta med att undervisa engelska för elever på olika nivåer. Elever i årskurs fyra introduceras till engelskan genom att ha en mer successiv fördjupning i språket.
 

Var hålls idrottslektionerna?

Våra idrottslektioner hålls i Gubbängshallen som ligger mitt över skolgården. Det finns en stor sporthall, en lite mindre gymnastiksal samt två Budo salar. Omklädningsrum och duschar finns. Vi är ofta ute på Gubbängsfältet när vädret tillåter.
 

Var äter eleverna lunch?

Eleverna äter lunch i matsalen som ligger i skolbyggnaden. Varje dag serveras det en fiskrätt, en kötträtt och en vegetarisk rätt. Det finns salladsbar,  mjukt och hårt bröd samt mjölk och frukt.

På Mellanstadiet äter varje klass med sin klasslärare. På högstadiet äter eleverna tillsammans med övriga elever i sin årskurs samt mentorer.
 

Erbjuder skolan undervisning i hemspråk?

På IES Enskede erbjuder vi en rad hemspråk. Det behövs 3-5 elever för att kunna få ihop en grupp. De flesta eleverna får hemspråksundervisning här på skolan efter ordinarie lektioner. Elever som bor i annan kommun än Stockholm kan söka genom sin hemkommun om språket inte finns som grupp på skolan.

Engelska och svenska kan inte läsas som hemspråk på IES Enskede.
 

Hur många elever har vi på skolan?

Med 30 klasser har vi totalt 900 elever på skolan.
 

Hur många årskurser har ni i Enskede?

Vi har fem klasser i alla årskurser 4-9.
 

Vilka språkval erbjuds?

Vi erbjuder Franska och Spanska från åk 6.
 

Följer ni den svenska läroplanen?

Ja, vi följer den svenska läroplanen som inkluderar betygssättning från årskurs 6. Betygsliknande omdömen ges till elever i årskurs 4-5. Vi erbjuder också IGCSE examinationer från Cambridge University för elever i årskurs 8-9.
 

Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5A, 183 53 Täby. Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.