PTA/PSA

PTA i Internationella Engelska Skolan i Enskede, arbetar tillsammans med klassrepresentanter och skolan för att barn/barnen ska få de bästa förutsättningar att trivas och lyckas i skolan.

PTA anordnar arrangemang så som bl.a. sponsrar:

* Halloweenfest

* Luciakonsert med glögg

* Åk 9 ball

* Åk 5 utflykter

* Inspirations och motivationsseminarie

* Junior library

* Filmkvällar

* Yearbook

* Discokvällar

* Underhållningskvällar för elever

För att PTA's verksamhet ska kunna fortsätta i samma omfattning som idag, behöver vi ditt ekonomiska stöd. Avgiften är endast 200 :-/år och familj. Avgiften är frivillig och får gärna vara mer. Denna frivilliga avgift betalas in på Plusgiro 4283639-5 Glöm inte att ange ditt barns barnet/barnens namn och klass. Vid frågor kontakta gärna Malin Knutsdotter på pta.enskede@gmail.com.