School Blog

Registration Day - August 19th 2019

Year 4


08.30 Auditorium Students and Parents Presentation 
09.00 Presentation of the School
10.00 Parents leave auditorium outside and enter Junior via playground.
10.00 Parents welcome to Junior Club
10.15 Parents welcome to classroom
10.30 End of Day 1

 

Year 5


10.45 Meet in your new Yr 5 class rooms – Entrance via playground
11.00 Auditorium 
12.40 Parents welcome to Junior Club
12.45 Parents welcome to classroom
13.00 End of Day 1

 

Year 6


12.30 Auditorium 
13.00 Mentor Rooms
14:00 Parents welcome to classroom
14.15 End of Day 1

 

Year 7


10.00 Mentor Rooms
10.30 Auditorium
12.00 End of Day 1

 

Year 8


10.00 Mentor Rooms – Class lists will be hung in the student room
10.30 Auditorium
12.00 End of Day 1

 

Year 9


13.15 Mentor Rooms
13.45 Auditorium
15.30 End of Day 1

 

 

Our New Garden

Our New Garden

Year 6 students have been learning about climate change in Science lessons and focusing on what changes we can make to ensure a better future for our planet. 6d students suggested that we plant more trees and flowers. They took on the task, together with their teacher Ms King, to clear a large flower bed of dead bushes, weed it, rake it and plant new plants and seeds. They worked really hard and created something they are very proud of. Bees and butterflies have already started visiting! Well done 6d!

Students of IESE collected 135 520 kr for "Läkare utan gränser"

Students of IESE collected 135 520 kr for "Läkare utan gränser"

We are so proud of our students who together have raised 135 520:- for  the organisation "Läkare utan gränser". Through our student's hard work, with gathering contributions for their charity walks, they have been able to support this important organisation with a very impressive sum. 

Thank you so much for your devotion and keep caring about others the way you do!

Tough Love

Tough Love

(This text follows in English below)

 

Boken om Engelska Skolan, ”Tough Love”, nu publicerad

 

Den spännande historien om Internationella Engelska Skolan finns nu skriven, av grundaren själv, Barbara Bergström, och hennes man Hans Bergström. Boken har titeln ”Tough Love – Internationella Engelska Skolan, de första 25 åren” (Ekerlids förlag). Vi citerar från baksidespresentationen:

 

Under ett kvarts sekel har Internationella Engelska Skolan (IES) erbjudit familjer ett tydligt alternativ för barnens utbildning. Detta är historien om hur Engelska Skolan startades och har växt, från en början där grundaren Barbara Bergström måste tigga ihop möbler och städa skolan själv på helgerna för att få ekonomin att gå ihop – till ett företag med 36 skolor, 26 000 elever och en omsättning på 2,5 miljarder kronor.


Det är en historia om den svenska skolan, men också om ledarskap och uthålligt entreprenörskap. Engelska Skolan har växt under envis kamp mot myndigheter som haft motsatt syn på ordning i skolan, lärarnas auktoritet, betygsättning och mycket annat. Förbud från staten att verka har legat nära åtskilliga gånger. Kvaliteten på skolorna och föräldrarnas förtroende har varit avgörande.


Boken ger tuffa recept för den svenska skolan, byggda på gedigen erfarenhet. Den har också ett vidare intresse, för alla som funderar över villkoren för starkt ledarskap och utmaningarna när ett företag växer.

 

Boken finns nu i bokhandeln, men kan också beställas via Bokus https://www.bokus.com/bok/9789188193711/tough-love-internationella-engel... Adlibris https://www.adlibris.com/se/bok/tough-love-internationella-engelska-skol.... Den är förstås av alldeles särskilt intresse för föräldrar och medarbetare i Internationella Engelska Skolan.

 

***

 

The book about Engelska Skolan, ”Tough Love” now available

 

The thrilling history of Internationella Engelska Skolan is now published. It is written by the Founder herself, Mrs. Barbara Bergström, together with her husband Hans Bergström. The title of the book is “Tough Love – Internationella Engelska Skolan, de första 25 åren” (Ekerlids förlag). It is written in Swedish, but with an extensive summary in English.

 

We quote from the presentation of the book:

 

For over a quarter century, Internationella Engelska Skolan (IES) has offered families a clear alternative for education. This is the history of how IES started and has evolved, from a beginning where the founder had to ask for donated furniture and clean the school herself on weekends to manage its economy – to a company now operating 36 schools, with 26 000 students and an annual turnover of 2,5 billion SEK.


It is a story about schools in Sweden, but also about leadership and enduring entrepreneurship. IES has grown under constant challenges from school authorities against its very core ideas for order and success in a school. Several times, authorities have threatened to close down the school because of differences in views. The quality of the IES schools and the trust and support from parents have been crucial.


The book provides strong recommendations for education, based on deep experience. It also has a wider interest, for anyone concerned with the conditions for effective leadership and the challenges a small company goes through when growing.

The book is now out in book stores, but can also be ordered via Bokushttps://www.bokus.com/bok/9789188193711/tough-love-internationella-engel... Adlibris https://www.adlibris.com/se/bok/tough-love-internationella-engelska-skol....... Naturally, it is of particular interest for parents and staff in IES schools.

Pages