PTA - Parents and Teachers Association

Senaste nytt från PTA - Latest news from PTA

 

Senaste möte

Den 16.e november var senaste möte för PTA med klass rep.Vi redovisade hur Halloweenfesten hade gått, och fick beröm för en lyckad fest. Detaljer om festen finns på mötesanteckningar. Mötesanteckningar skickas ut till er av eran klass representant. Vill ni vara med i utskickslistan för mötesanteckningar kan ni maila oss till pta.enskede@gmail.com.

 

Kommande aktiviteter:

Näste aktivitet som PTA medverkar är årets Lucia

 

Junior School 12:e december, PTA står för glögg från kl. 16.30

 

Middle school den 13.e december.

Middle School kommer att ha det sedvanliga arts exhibition som börjar kl. 17.00, luciatåg och konsert kl. 17.30.PTA serverar glögg under tillställningen.

 

Nästa möte – The next meeting

Mr Clark kommer att närvara den kommande möte, den 25:e januari 2017.Alla föräldrar är välkomna kl. 18.30. Ingång F1

 

  •  

Kom ihåg medlemsavgift till PTA.Den frivilliga medlemskap är per familj och alla pengar går till aktiviteter med våra barn.Om du ännu inte medlem så kan du använda inbetalningsblanketten nedan. Tack!

 

  •  

Last Meeting

Recently we had our PTA/Classrep meeting, held last 16th of November. We reported how the Halloween party had gone, and was praised for a successful party! Minutes from the meeting are available from your class representative.If you do not receive the minutes and want to be added to the mailing list, send us an email to pta.enskede@gmail.com

 

Coming events:

Lucia is coming up –

 

Junior School will have Lucia on Monday 12th Dember – the PTA will serve glögg from 16.30

 

Middle school will celebrate on the 13th of December with

an exhibition at 17.00 (art, wood shop and textiles) and Lucia concert at 17.30 – the PTA will serve glögg

 

Nästa möte – The next meeting

  • Mr Clark will be here for the first meeting of 2017 on Wednesday the 25th of January at 18:30. Entrance F1. All parents are welcome to this meeting!

 

PTA membership - Medlemsavgift!

Remember, membership to the PTA! Voluntary membership is per family and all the money goes to activities with our children. If you are not yet a member, you can use the payment form below. Thanks!

file:///C:/Users/mste0301/Downloads/Plusgiroblankett%20PTA%20IESE%20ny%20(1).pdf

 

 

Invitation to attend the AGM, on September 26th 2016

To all families and IESE PTA members,

The IESE PTA Annual General Meeting (AGM) is held in the Music Room, on Monday September 26th   at 19-20.30 hrs. The agenda is distributed at the meeting. Mr Robert Clark, Principal of IESE will address the meeting at 19.00-19.20.

We look forward to meeting you!

The PTA Board

 

Kallelse till PTA Årsmöte den 26 september 2016

Till samtliga familjer och IESE PTA medlemmar.

IESE PTA Årsmöte äger rum i Music Room, måndag den 26 september kl 19- 20.30.

Dagordning delas ut vid mötet. Rektor Mr Robert Clark talar till mötet kl. 19.00-19.20.

Hjärtligt välkommen!

PTA Styrelsen

 

 

IESE PTA - Parent Teacher Association

The PTA at Internationella Engelska School Enskede is a voluntary parent association that works towards enhancing the home-school partnership.

The IESE PTA arranges events such as:

* Halloween celebration

* Lucia concert

* Year 9 Ball

* Year 5 excursion

* Motivational seminars for students and parents/carers

* Junior Library

* Movie nights

* Yearbook

* Disco nights

* Student entertainment evenings

We support the school in a number of projects that benefit the development and learning of our students.

PTA at IESE has a high ambition to contribute towards an enjoyable school experience for our students. Thus, we need the support of our home community both in terms of engagement in the activities of the PTA, and financially through your annual PTA contribution of 200 kr per family.

Please deposit your contribution to Plusgiro 4283639-5 and state (write) the name and class of your child/ren with the payment.

For further information about our activities, please click on the links on the left.

If you have any questions or wish to join us, please contact the PTA Chair, Malin Knutsdotter at  pta.enskede@gmail.com